Vergoeding

Medisch Centrum Wetering biedt medische zorg die over het algemeen door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, indien u bent doorverwezen door uw huisarts. U dient echter wel rekening te houden met uw eigen risico. Dit is voor 2016 een wettelijk vastgesteld bedrag van (minimaal) €385,-.

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.

U vindt hier een overzicht met tarieven van 2016 voor dermatologie en hier een overzicht met tarieven voor 2016 voor gynaecologie. Deze tarieven zijn de zogenaamde passantentarieven. Dit is de prijs die u betaalt als u niet verzekerd zou zijn. Met uw verzekeraar is een korting op deze tarieven afgesproken, dus als u verzekerd bent is het tarief mogelijk lager dan de passantentarieven. In het enkele geval dat de geadviseerde behandeling niet vergoed wordt door uw verzekering zult u daarover op voorhand worden geïnformeerd.

Voor de passantentarieven voor 2014 klikt u hier. Voor de tarieven van 2015 klikt u hier.

De tarieven die wij berekenen worden niet gerekend per consult, maar per behandeltraject (een DBC*). Dit is een wettelijk systeem, vastgelegd door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit). De meeste DBC’s worden na 3 maanden automatisch gesloten. Er wordt dan, indien noodzakelijk, een vervolg DBC geopend. In het geval dat er één of meer verrichting plaats vindt, sluit de DBC soms eerder. Een vervolg DBC blijft in principe 120 dagen geldig.

Cosmetische behandelingen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor een intake bedraagt per 1 oktober 2015 Euro 45,00, welk bedrag in mindering wordt gebracht op uw eerste behandeling. Tariefsverhogingen worden op de website bekendgemaakt.

* Een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.