Nieuws

DC Wetering beste spataderzorg van Amsterdam en omstreken volgens de zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars onderzoeken jaarlijks de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Voor de zorgvuldigheid en om de privacy van patienten te beschermen wordt dit onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk stichting, de Stichting Miletus. Begin 2014 werden de spataderbehandelingen onderzocht in 87 ziekenhuizen en behandelcentra, waarbij bijna 20.000 patiënten werden gevraagd naar hun ervaringen. DC Wetering scoorde bovengemiddeld hoog op alle onderzochte punten: informatie en samenwerking, voorlichting, behandeling en nazorg. Patiënten waren vooral tevreden over de zorgvuldigheid, professionaliteit en patientvriendelijkheid van DC Wetering. Hierdoor werd DC Wetering uitgeroepen tot beste spataderkliniek in Amsterdam en omstreken. De resultaten worden later dit jaar openbaar gemaakt.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u een goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een veel waarde gehecht omdat wij zo onze dienstverlening kunnen verbeteren en omdat de tevredenheid van onze patiënten heel belangrijk is voor ons. Binnen het centrum is een klachtenfunctionaris werkzaam en zo nodig is er een externe klachtencommissie. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de receptie.

Wanneer u geen klacht heeft, maar wel reden ziet tot verbetering van onze dienstverlening, veiligheid of de kwaliteit van de kliniek, dan nodigen wij u uit dit te melden.

Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hierdoor zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. U kunt met deze geschillencommissie contact opnemen via:

ZKN
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T. 070 – 317 79 80
E-mail info@zkn.nl
www.zkn.nl

Privacyreglement

Dermatologisch Centrum Wetering waarborgt dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers en specialisten die zich bezighouden met uw behandeling.

Binnen onze kliniek wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit reglement is op te vragen bij de receptie (telefoonnummer 020-820 09 68 of per e-mail info@spataderkliniekamsterdam.nl).

Meer informatie?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en
van 13.30 tot 16.30 en op woensdagavond
van 18.00 tot 20.00 op 020 - 820 09 68

Openingstijden

maandag t/m vrijdag

08.30 - 12.30

13.30 - 16.30

woensdagavond

18.00 - 20.00