Wat is sclero-compressietherapie?

Scleroseren is een behandeling tegen spataderen, waarbij een op een paar plaatsen vloeistof in de spatader wordt gespoten. Daarna worden de aderen platgedrukt (compressie) door er een wattenprop, een zwachtel en/of een strakke kous omheen te doen. De ingespoten vloeistof zorgt ervoor dat de wandjes van de aderen aan elkaar kleven en in een paar weken verschrompelen. Het bloed stroomt dan via de andere aderen. U heeft voldoende aderen in de benen die de taak van deze spataderen kunnen overnemen.

Voor de behandeling

Als de arts u elastische kousen heeft voorgeschreven, zijn deze nodig voor direct na de behandeling; vergeet ze dus niet mee te nemen! Het is verstandig om voor de behandeling de kousen thuis al eens aan en uit te trekken zodat u weet hoe dat gaat. De kousen kunnen aangemeten en besteld worden bij een bandage-winkel; u krijgt het recept en een adres van de arts. Het duurt soms 2 weken voor u de kousen in huis hebt; ga ze dus tijdig bestellen. Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling uw benen niet invet met olie of crème. De pleisters die bij de behandeling worden gebruikt blijven namelijk niet plakken op een vette huid. Als u een pleister allergie hebt, meldt dit dan aan de arts.

Als u komt voor de behandeling kunt u het best blijven staan in de wachtkamer totdat u wordt binnen geroepen. De aderen zijn dan het best te zien en te behandelen.

De behandeling

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en is nauwelijks pijnlijk. U voelt alleen het prikken van de naald. Op de plaatsen waar de vaten ingespoten zijn, worden wattenpropjes gelegd. De wattenpropjes worden vastgezet met pleisters of een verband. Dit is om extra druk op de aderen te geven, waardoor de vaatwanden goed aan elkaar gaan kleven. Aan het eind van de behandeling trekt u de elastische kousen aan. Na de behandeling moet u ca. 15 minuten wandelen. Meestal wordt een been per keer behandeld

Nazorg

De eerste week moet u de kousen dag en nacht dragen. De pleisters blijven gedurende die tijd ook gewoon zitten. De kousen mogen niet nat worden. U kunt dus niet douchen! Na de met de arts afgesproken tijd (meestal 4 tot 5 dagen) kunt u de kousen en de pleisters ´s avonds zelf verwijderen. Daarna moet u de elastische kousen nog overdag blijven dragen, meestal 2 weken. De elastische kousen zorgen voor steun. U kunt de elastische kousen het beste ´s ochtends op bed aantrekken. Trekt u ze pas uit ´s avonds vlak voor het naar bed gaan weer uit.

Overige informatie

De eerste controle door de huidarts vindt plaats na enkele weken. De genezing verloopt in het algemeen sneller als u de volgende adviezen opvolgt:

 • In de eerste 2 weken is het goed om te fietsen en te wandelen. Andere sporten, waaronder bijv. fitness en aerobics, kunt u beter een tijdje (2 weken) niet beoefenen, of in overleg met de arts.
 • Na het aantal voorgeschreven dagen (meestal 4 of 5) haalt u alles eraf: pleisters kunt u zonodig met 70% alcohol nat maken en enkele minuten laten intrekken. U haalt ze er dan gemakkelijk af.
 • Het nemen van warme baden, hete douches of sauna´s wordt in de eerste 2 weken afgeraden. Door de warmte treedt er namelijk te veel verwijding van de aderen op. Douchen met lauw water is wel goed mogelijk nadat u de onderkousen niet meer draagt.
 • Lange (bus)reizen of vliegreizen worden de eerste twee weken na behandeling afgeraden
Mogelijke complicaties en/of bijwerkingen
 • Op de eerste avond na de behandeling kunt u last hebben van een lichte hoofdpijn en een rillerig gevoel. Na het innemen van een tablet paracetamol verdwijnen deze klachten meestal.
 • Onder de kousen kunnen blauwe plekken of pijnlijke, harde plekjes ontstaan. Soms zijn deze plekjes een beetje rood. Soms treden ze pas enkele weken na de behandeling op. Bij de eerste controle door de huidarts worden deze plekjes eventueel behandeld. Als u er veel last van heeft, kunt u ons bellen om eerder komen. Sommige plekjes verdwijnen pas in de loop van enkele maanden. In uitzonderingsgevallen kan een blaar ontstaan op de plaats van behandeling of onder een pleister. Het is dan ook zaak pleisters voorzichtig te verwijderen.
 • Het kan zijn dat er op de plaats van de spataderen lichtbruine verkleuring van de huid optreedt. Dit is een onschuldig verschijnsel dat meestal na enkele maanden verdwijnt. Als u in de zon gaat, smeer deze plekken dan in met een goede zonnebrandcrème (factor 30 of meer).
 • Allergische reacties op de gebruikte pleisters of injectievloeistof.
 • Migraine of migraine-achtige klachten na de injecties.
 • In een aantal gevallen ontstaan er rondom de behandelde spatader nieuwe, kleine spatadertjes (“matting”). Dit is een niet gevaarlijke doch ontsierende complicatie welke optreedt bij ongeveer 10-15% van de patiënten. Deze matting vermindert vaak in de loop van een jaar, doch is soms blijvend.
 • Een zeldzame ongevaarlijke complicatie is fijne haargroei in het traject van de behandelde ader. Vaak verdwijnt deze spontaan.
 • Een zeldzame, maar mogelijke complicatie na de behandeling is het optreden van diepe veneuze trombose. Dit is een verstopping van een grotere ader. De verschijnselen die hier op kunnen wijzen, zijn: een sterk gezwollen, pijnlijk been. Waarschuw ons, of uw huisarts, in een dergelijk geval meteen.
Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u verder nog vragen dan kunt u tijdens spreekuurtijden altijd contact opnemen: 020-8200968.


Terug
Meer informatie?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en
van 13.30 tot 16.30 en op woensdagavond
van 18.00 tot 20.00 op 020 - 820 09 68

Openingstijden

maandag t/m vrijdag

08.30 - 12.30

13.30 - 16.30

woensdagavond

18.00 - 20.00